Du skal handle nu, hvis ikke du vil miste din virksomheds ISO 9001-certificering!

Af Henning Lysgaard, proceskonsulent og aktivt bestyrelsesmedlem

Den nye ISO-standard ISO 9001:2015 skal være implementeret i virksomhederne senest 1. september næste år. Den nye standard stiller højere krav til ledelsesinvolvering. Den gode nyhed er, at den nye standard er mere procesorienteret og giver mere tjek på optimeringsmulighederne!

En lang række danske produktions- og servicevirksomheder arbejder allerede systematisk med ISO 9001-standarden – og er rigtigt glade for det. En undersøgelse foretaget af Dansk Standard sidste år viste, at 78 procent af de adspurgte virksomheder havde oplevet forbedret kvalitet i produkter og service. Og hele 85 procent have oplevet bedre styring af de interne arbejdsprocesser i virksomheden efter indførelse af ISO 9001. ISO 9001. Standarden er med andre ord et fremragende ledelsesværktøj.

 

ISO 9001 er naturligvis ikke bare standard for standardens skyld. Det handler om optimering af processer, der giver større performance – og dermed en bedre bundlinje.

Henning Lysgaard

 

Den nye standard stiller større krav til ledelsen!
Nu bliver den endnu bedre. Der er kommet en ny standard, ISO 9001:2015 og den nye standard går et skridt videre, end den standard, der arbejdes efter i dag. Den nye version stiller nemlig krav til øget ledelsesinvolvering – også efter at standarden er implementeret i virksomheden. Direktionen får populært sagt ansvaret for, at der er kvalitetsledelse i virksomheden.

I den nye ISO-standard skal der laves en ledelsesevaluering med planlagte intervaller for at sikre at systemets fortsatte effektivitet er samordnet med organisationens strategiske retning. Ligesom der stilles krav om, at der skal følges op og informeres til medarbejderne. Ved første øjekast kan man synes, at det blot er ekstra arbejde, men det betyder først og fremmest at man får gjort synligheden af arbejdet med kvalitetssikringen større. Også på direktionsniveau, hvor man får et værktøj der sikrer, at virksomhedens strategi også kommer til at leve i selv de yderste led af organisationen.

Standardisering fjerner diskussioner om proces i hverdagen!
Jeg har i en årrække arbejdet med procesoptimering i produktionsvirksomheder og oplever nærmest på daglig basis, hvordan den nuværende ISO-standard gør en forskel hos mine kunder. Som en direktør sagde til mig forleden: ”Efter at vi indførte ISO 9001 er vi blevet mange diskussioner i dagligdagen kvit, for vi har allerede truffet beslutningerne i forbindelse med kortlægningen af processerne og implementeringen af den”.

 

Efter at vi indførte ISO 9001 er vi blevet mange diskussioner i dagligdagen kvit, for vi har allerede truffet beslutningerne i forbindelse med kortlægningen af processerne og implementeringen af den.

Asbjørn Berge, uafhængigt bestyrelsesmedlem

 

ISO 9001 er naturligvis ikke bare standard for standardens skyld. Det handler om optimering af processer, der giver større performance – og dermed en bedre bundlinje. Det handler om at fange fejlene – og lære af dem. For det er det der gør, at en virksomhed hele tiden bliver bedre og bedre. Endeligt gør det også virksomhederne mere agile, når der opstår uforudsete udfordringer. For har man styr på basis, så er den slags lettere at håndtere hensigtsmæssigt.

Sæt gang i certificeringen nu!
Har du ikke allerede ISO-certificeret din virksomhed er ISO 9001:2015 en god anledning til at komme i gang med arbejdet. Har du allerede ISO-certificeret din virksomhed, så er den nye standard den bedste mulighed for at taget temperaturen på det system, der er arbejdet efter siden 2008 – med de muligheder for optimering, der ligger i den nye standard.

Har din virksomhed certificeringen allerede, så er det så småt ved at være tid til at handle, hvis ikke du vil miste den. For den nye standard skal være implementeret i virksomhederne senest 1. september næste år.