boardplus® 

[Bård plus] proprium (egennavn)

  1. en videreudvikling af tankegangen om traditionelt bestyrelsesarbejde. Filosofien er at de bedste resultater opnås, når det lykkes at smitte medarbejderne med ejerlederens begejstring, engagement og ansvarsfølelse. Boardplus sikrer balancen mellem virksomhedens finansielle og menneskelige værdier. Boardplus er vejen til fantastiske resultater. 

 


DET TROR JEG PÅ:

Farvestrålende power points ændrer ikke verden

Det gør en ordentlig eksekvering af strategien. Jeg tror derfor ikke på smarte buzz words, men på sund fornuft og rettidig omhu. For mig er strategi ikke noget vi siger, men noget vi gør.


SÅDAN ARBEJDER JEG:

En kikkert... 

bruges primært til at se ind i det landskab der venter. Alligevel bruger alt for mange bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer alt for meget tid på at læse regnskaber og være bagudskuende. En god bestyrelse har en plan for fremtiden – og sørger for at justere planerne i tide. Planerne er imidlertid ingenting værd, hvis blot det er planer. Mit mantra er, at hvis ikke hele organisationen kan se værdien af en plan, en strategi, en ændring – så får vi aldrig omstillingerne til at lykkes. Boardplus er derfor sammenhængen mellem de mennesker der er i en organisation og det fremskridt, der skaber merværdi for virksomheden. Noget jeg i al beskedenhed har 30 års god erfaring med.


Sagt om Henning Lysgaard:

Jeg vil til enhver tid anbefale Henning Lysgaard som bestyrelsesmedlem til andre virksomheder.
— Direktør og indehaver Lars Jørgensen, LJ Maskinteknik A/S.
Henning Lysgaard har en stor viden om og indsigt i produktionsplanlægning, optimering og organisering og de kompetencer er han dygtig til at bringe i spil. Han er i høj grad med til at udvikle virksomheden i den rigtige retning og jeg oplever ham som strategisk velfunderet.
— Direktør og indehaver Claus Justsen, Justsen Energiteknik A/S.
Han sidder med i flere andre bestyrelser og den erfaring han trækker med fra det arbejde, er også meget værd for os. Han har et godt øje for, at djævelen ligger i detaljen og på den konto er Henning Lysgaard garant for, at der bliver fulgt op på de beslutninger, der bliver truffet, så beslutningerne også bliver eksekveret.
— Direktør og indehaver Flemming Zacho, TZACHO P/S.

DET OPNÅR KUNDERNE:

Ærlighed og klare udmeldinger ...  

om styrker og svagheder er i min optik en af de vigtigste forudsætninger for, at en bestyrelse lykkes og har succes. For kun på den måde kan man udnytte hinandens styrker og understøtte hinandens svagheder. Dermed også sagt, at jeg går ind for bestyrelser, hvor medlemmerne ikke er kloner af hinanden, men kommer med brugbare spidskompetencer. Min force er produktion, produktionsudvikling – og en solid portion himmerlandsk vedholdenhed, der sikrer struktur i bestyrelsesarbejdet. Og at der bliver fulgt op og handlet på de beslutninger, som bliver truffet i bestyrelseslokalet.