Det er ikke den stærkeste art, der overlever, ej heller den mest intelligente, men den, som er mest forandringsvillig. 

- Charles Darwin 


lysgaardconsult forbedrer din indtjening igennem

 • Logistikudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Minimering af varelagre og svind
 • Produktivitetsudvikling
 • Reduktion af gennemløbstid
 • Strømlining af produktionsflow
 • Takt og balancering
 • Øget fokus på leveringssikkerhed


Forandring på bundlinjen

Det væsentligste succesparameter for en virksomhed er at kunne gennemføre hurtig og effektiv forandring, når behovet opstår. Kravene til forandring bliver mere og mere udtalte, og lysgaardconsult står klar til at hjælpe, når virksomheden skal klædes på til fremtiden.

Gennem et tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere bidrager lysgaardconsult til positive ændringer, der tilpasser virksomheden til fremtiden. lysgaardconsult har bred erfaring med at analysere virksomheders potentiale og støtte dem i at indføre værktøjer og metoder til en mere effektiv drift – fx konsekvent anvendelse af økonomiske og procesmæssige nøgletal (KPI), produktionsstyring og planlægningsteknikker, kapacitets- og bemandingsstyring samt produktivitetsanalyser.

lysgaardconsults kompetencer begrænser sig ikke kun til optimering af produktion og logistik. Lean og produktivitetsudvikling er ofte tilsvarende relevant i andre dele af virksomheden, fx i administrationen eller salgsafdelingen.

lysgaardconsults arbejde er gennemsyret af en målsætning om at forbedre kundens bundlinje, som der vedholdende og konstant ageres ud fra.


Værktøjer

 • Mål- & Resultatstyring
 • Flowanalyser og -layout
 • Forandringsledelse
 • Key Performance Indicators (KPI)
 • Lean – analyse og implementering
 • Procesoptimering
 • Performance Management
 • Total Productive Maintenance (TPM)


Arbejdsformer

 • Én-til-én-samtaler med ledere
 • Én-til-én-samtaler med personale
 • Bestyrelsesarbejde
 • Coaching
 • Interim ledelse – ’chef til leje’
 • Ledelsesrådgivning
 • Trænings-/uddannelsessessioner
 • Workshops