ISO Gør-Det-Selv Guide

 

Hvis I selv ønsker at gøre jer klar til en re- eller nycertificering, kan denne guide hjælpe jer.

 

shutterstock_560016454.jpg

"Ønsker man selv at implementere de nye standarder, må man være klar til at yde en ekstra indsats."


 

ISO Gør-Det-Selv Guide

 
 

+ Trin 1: HLS

Anskaf den aktuelle ISO-standard fx fra Dansk Standard. Bliv fortrolig med High Level Structure (HLS) som er de samlede retningslinjer fra den internationale organisation for standardisering - kaldet ISO.

+ Trin 2: Topledelse

Topledelsens involvering: Ledelsen skal fremover sikre, at strategien spores helt ud i organisationen. Fra manegement til leadership.

+ Trin 3: Interessenter

Interessentanalyse: Forhold dig til de interessenter, der har påvirkning på leverancer: Brand, Skat, AT, underleverandører, it- og andre underleverandører mv. Hvem er virksomheden afhængig af?

+ Trin 4: Risici

Risikoanalyse: Hvad kan der gå galt? Nøglemedarbejdere bliver syge eller rejser, maskiner går i stykker, underleverandører, garantiforpligtelser osv.

+ Trin 5: Processer

Procestankegangen: Få overblik over virksomhedens processer både interne og eksterne på alle områder.

+ Trin 6: Monitorering

Overvågning af processer: KPI’er opstilles, overvåges og monitoreres på alle områder.

+ Trin 7: PDCA-model

Etabler Plan-Do-Control-Act model for ledelse af projekter og forbedringer.

+ Trin 8: GAP

Kortlæg på baggrund af referencelisten mangler i forhold til de nye krav. GAP-analyse.

+ Trin 9: Implementering

Drag omsorg for, at standerdens nye krav er implementeret, forstået og forankret i hele sin kontekst i alle led i organisationen.

+ Trin 10: Certificering.

Kontakt en virksomhed, der er autoriseret til at udstede det nye ISO-certifikat.

 

shutterstock_736270180.jpg

"Det er altid muligt at indhente ekstern hjælp – helt eller delvist – undervejs i processen."


hl_rounded.jpg

"Jeg optimerer produktionen for danske ejerledede virksomheder og i den sammenhæng er den nye ISO meget vigtig..."

Henning Lysgaard, proceskonsulent og aktivt bestyrelsesmedlem.

 

Processen bag den nye ISO

 

PDAC.png
  1. Screening af virksomheden
  2. GAP analyse
  3. Udarbejdelse af krydsreference
  4. 10 workshops
  5. Intern auditering
  6. Certificering

shutterstock_560016454.jpg

"Uanset om man er ejerleder eller kvalitetsansvarlig betyder den nye ISO nye udfordringer".


Skal jeg hjælpe jer?

Jeg kan hjælpe jer helt – eller delvist – hele vejen igennem processen.

Ny ISO er muligheder.

Få mere viden og information om den nye ISO.


Hvor langt er I fra målet?

Book en opstarts-screening.

 
hl_rounded.jpg
 
 

+ Hvad er en ISO-screening?

En screening er et røngten-billede af virksomhedens aktuelle status på ISO området. Det kan give et overblik over indsatsområder og en god proces.

 

– eller ring 23 25 48 70auto.gif