Henning Lysgaard


Kernekompetencer

 • Logistik- og produktionsoptimering
 • Materialer, maskiner og processer
 • Medarbejderaktiveret produktionsudvikling
 • Turnarounds
 • Lean, TPM mv., herunder
  • Kvalitetsstyring
  • Produktudvikling (QFD)
  • Supply Chain Management
  • Automation

Resumé

I mere end 30 år har jeg beskæftiget mig med virksomhedsudvikling, herunder især på områderne produktion og logistik. Jeg har herigennem tilegnet mig bred erfaring og stærke kompetencer inden for analyse, optimering, planlægning og implementering på alle niveauer.

Igennem hele mit virke har nøgleordene været udvikling, automation og processtyring som midler til at opnå fleksibilitet, leveringssikkerhed, effektivitet og overblik i den enkelte virksomhed. Jeg arbejder altid mod fælles mål og lægger afgørende vægt på at motivere alle involverede gennem hele forandringsprocessen. 
Siden 2006 har jeg drevet lysgaardconsult, som hjælper virksomheder i alle størrelser og indenfor alle brancher til at opnå bedre produktivitet og derigennem større indtjening.

Baggrund     
Mit første lederjob fik jeg, da jeg som 25-årig i 1978 blev værkfører i et maskinsnedkeri. Siden har jeg arbejdet som leder og konsulent – hovedsagelig for produktionsvirksomheder.

Fra mit virke i bl.a. træ- og metalindustrien samt inden for maskinfremstilling kan jeg dokumentere væsentlige forbedringsresultater. Eksempelvis har jeg bidraget til målbar reduktion af leveringstider, kostpriser og varelagre, ligesom jeg har sikret øget produktionsvolumen og indført automatisering.

Jeg har bl.a. arbejdet som fabriksdirektør hos Dan-Ex Møbelindustri, som fabrikschef hos PFP og Labflex samt som produktionschef hos Jeppesens Savværk, Scandi Camp og Tommerup Vinduet. Desuden har jeg i to omgange – gennem i alt 8 år – arbejdet som konsulent hos Dansk Teknologisk Institut inden for bl.a. produktionsudvikling, automatisering, kvalitetsstyring samt lean og TPM.

Oprindelig er jeg uddannet bygningssnedker, og den håndværksmæssige uddannelse har i mit senere virke bidraget til en øget praktisk indsigt. Efterfølgende har jeg uddannet mig til teknonom/merkonom på driftlinien med kursusfag som virksomhedsøkonomi, ledelse og samarbejde, organisation og strategi, indkøb, produktudvikling og metodestyring.

Endvidere har jeg gennemført en IBM projektlederuddannelse samt en række kurser, herunder i Concurrent Engineering og QFD (Quality Function Deployment), og er eksamineret ISO 9001 Auditor.