Mission

lysgaardconsults vigtigste opgave er på afgørende vis at hjælpe virksomhedens kunder til målbare forbedringer i de enkelte funktioner og på tværs af forsyningskæden. Merværdi skabes i kraft af et konstant fokus på fornyelse, uudnyttede muligheder og operationelle gevinster.

lysgaardconsult vil differentiere sig ved ud fra et operationelt udgangspunkt at udvikle og implementere forandringer på alle organisatoriske og planlægningsmæssige niveauer.

Med dette udgangspunkt er det lysgaardconsults vision at sætte varige spor i erhvervslivet ved at hjælpe kunderne til at blive ’World Class Companies’.

Værdier

INTEGRITET: At nå mål gennem sammenhæng i handlinger, metoder, principper og resultat.

PRÆSTATION: At være ambitiøs, efterstræbe det exceptionelle og altid søge et optimalt resultat for sine kunder.

KOMPETENCE: At sætte faglig stolthed i højsædet og være opmærksom på alle relevante kvalitetsparametre.

ANSVARLIGHED: At agere professionelt og samvittighedsfuldt og forstå enhver opgaves betydning på alle niveauer.

GLÆDE: At brænde for optimering af kundernes virksomheder og begejstres over positiv forandring.