"Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller." 

- Kinesisk ordsprog

 

Hvorfor lean?

Friske øjne på kendte processer giver ofte idéer til forbedringer. På samme måde giver standardiserede produktionsformer og metoder frihed til at bekymre sig om andet end regler og rammer – eksempelvis vækst og udvikling af virksomheden. De steder, hvor lean er implementeret, har man forbedret produktiviteten med op til 50%.

 

Hvad er lean?

I 1960’erne lykkedes det Toyota at producere biler langt billigere end konkurrenterne. Hemmeligheden var betydelig simplificering og effektivisering af produktionsprocesserne gennem et system, hvor fokus i alle sammenhænge lå på at minimere spild. Systemet er senere blevet navngivet ’LEAN’. Filosofien er, at de virksomheder, der systematisk og kontinuerligt arbejder med at trimme arbejdsgangene, vil klare sig bedst.

 

Lean i Danmark

Lean blev almindelig i Danmark omkring årtusindskiftet. Siden er det gået stærkt. I dag har tre ud af fem produktionsvirksomheder været i berøring med filosofien. Men også i bl.a. administrative funktioner og servicesektoren findes der produktionslignende processer og rutinearbejde, som det i høj grad kan betale sig at trimme.

 

Sådan ’leanes’ din virksomhed

lysgaardconsult analyserer jeres processer og udarbejder forbedringsforslag. Gennem systematiseret workshoparbejde sikres efterfølgende forankringen af nye tiltag i virksomheden.

Hvad skaber værdi for jeres kunder? Sammen identificerer vi de ’tomme’ aktiviteter i værdikæderne, dvs. spild, og fjerner straks de umiddelbare kilder hertil, mens der på længere sigt arbejdes videre på at fjerne det resterende spild.

Processerne tilpasses, så de gennemløbes med færrest mulige stop og ansvarsskift. Desuden gøres det produktive arbejde ’trækstyret’, så kundebehov altid afgør, hvad der skal gøres og hvornår. Dermed etableres og opretholdes et flow, der er tilpasset kundernes varierende efterspørgsel.

Hele organisationen mobiliseres, og der opbygges kompetence til løbende forbedringer. Procesansvaret er igennem hele forløbet placeret hos virksomheden, så den er sikret fuldt overblik over optimeringsområder i hele værdikæden.

 

Filosofi for mål- og resultatstyring

  • Alle forbedringer sker ved at forbedre en proces.
  • For at forbedre en proces er det nødvendigt at vide, hvor det ikke virker
  • For at vide, hvor det ikke virker, er der behov for information
  • Information er grundlaget for alle procesforbedringer og besparelser

 

"Den kloge er stolt over, hvad han véd, men den vise er ydmyg, fordi han ikke ved mere."

- Ukendt